Kildevurdering

Af Simon Johansen og Tobias Dinnesen

Kildevurdering:

Vi har valgt at kigge på tre kilder, der under EM i Bordtennis blev interviewet til nogle af vores artikler. Fælles for de tre er, at de udover deres kompetencer også havde et tilhørsforhold til én af vores to samarbejdspartnere, DR og Dansk Bordtennis Union. Dette tilhørsforhold gør det interessant at kigge nærmere på dem.

Jakob Staun, Event Manager for EM i Bordtennis i Herning. Ansat ved DBTU.

Dimension Bedømmelse
Relevans Jakob Staun havde hovedansvaret for afviklingen af EM i Herning.
Nærhed Jakob Staun er førstehåndskilde og kan i egenskab af sin rolle som Event Manager give en vurdering af arrangementets forløb.
Tilgængelighed Vi ønskede at tale med Jakob Staun, fordi han som Event Manager kunne reflektere over, hvad danskernes tidlige exit betød for arrangementets forløb som helhed.
Kompetence Jakob Staun udtaler sig med formel kompetence, da han taler på vegne af arrangørerne.
Tendens Man må forvente, at Jakob Staun – som hovedansvarlig for EM – udtaler sig positivt om arrangementet, da han har en klar interesse i at tale EM op, selv om danskerne er røget ud.
Afhængighed Jakob Staun er hovedansvarlig for afviklingen af EM i bordtennis – qua hans titel som Event Manager. Det må derfor formodes, at arrangementet er hans hjertebarn. Derfor er han både professionelt og personligt afhængig af arrangementet.
Repræsentativitet Jakob Staun har den formelle kompetence til at udtale sig på vegne af arrangørerne. Han kan sagtens personligt være ærgerlig over den sportslige udvikling, men han vil til enhver tid udtale sig med sin professionelle kasket på.
Viljen til at svare Jakob Staun var tydeligt påvirket af situationen, men stillede alligevel beredvilligt op til et interview, da Michael Maze lige var røget ud. Han vidste godt, at han ville være nødt til at stille op og forsvare, at arrangementet fortsat var en succes uanset om danskerne havde succes eller ej.
Motiv for at medvirke Han har en klar interesse i at stille op, fordi han taler på vegne af arrangementet. Han er desuden professionelt forpligtet til at stille op, da han er ansvarlig for arrangementet.
Ønske om at styre interview Jakob Staun har selvfølgelig en klar interesse i at fremhæve den sportslige relevans som resten af EM har – trods danskernes tidlige exit – da han som arrangør stadig er afhængig af interesse fra såvel medier som tilskuere resten af weekenden.

 

Jan Harkamp, kommentator og redaktør for DR. Har en fortid som bordtennisspiller på landsholdet.

Dimension Bedømmelse
Relevans Jan Harkamp er relevant som kilde i kraft af sin rolle som kommentator med specialiseret viden indenfor bordtennis.
Nærhed Jan Harkamp er førstehåndskilde idet han følger turneringen på nærmeste hold. En af de få danske journalister med specialviden indenfor bordtennis.
Tilgængelighed Vi interviewede Jan Harkamp, for at få nogle troværdige holdninger omkring det sportslige forløb ved EM i Herning, hvor han selv var til stede under hele turneringen.
Kompetence Jan Harkamp udtaler sig med formel kompetence, da han udtaler sig om bordtennis på vegne af DR. Samtidig har han også reel kompetence i kraft af sin store viden og sin fortid som bordtennisspiller på topplan.
Tendens Man kan forvente, at Jan Harkamp udtaler sig med øje for den gode historie med sine mange år som journalist i mente. Derfor er der også en chance for at han kan finde på at skrue på sit ordvalg, så det eksempelvis passer bedre i overskriftsform.
Afhængighed Jan Harkamp er både professionelt og personligt afhængig af arrangementet. Han har været primus motor for DRs satsning med EM i Bordtennis og har blandt andet sørget for, at DR også sendte fra turneringen om fredagen, selvom det ikke stod i den oprindelige kontrakt.
Repræsentativitet Jan Harkamp har den formelle kompetence til dels at udtale sig på vegne af DR, men også som ekspert og tidligere bordtennisstjerne.
Viljen til at svare Jan Harkamp ville meget gerne stille op til interview, men der var ikke tvivl om, at hans primære fokus lå på tv-dækningen, og at vores dækning på nettet derfor til enhver tid kom i anden række.
Motiv for at medvirke Da “De varmeste bat” blev publiceret på DR’s eget subsite for EM i bordtennis, havde Jan Harkamp en klar interesse i at medvirke til at hæve niveauet på det indhold, der blev leveret.
Ønske om at styre interview Jan Harkamp ville helst udtale sig om især herresingle, da han ikke mente, at han havde den fornødne indsigt til at gå i detaljen om de andre rækker. Dog ville han gerne give et par enkelte bud i de andre rækker også. Det var dog tydeligt, at han helst ville tale om danskerne og herresingle.

 

Christoffer Petersen, klubkonsulent ved DBTU, reserve ved EM i 2005 og brugt som ekspert på dr.dk.

Dimension Bedømmelse
Relevans Christoffer Petersen har selv spillet på højeste niveau og har et indgående kendskab til danskernes niveau, men havde samtidig også et godt overblik over de udenlandske stjernes niveau. Derfor vurderesw vi, at han ville være god at bruge som ekspert, når Jan Harkamp ikke var en mulighed.
Nærhed Christoffer Petersen er førstehåndskilde, fordi hans betragtninger bygger på egne observationer om spillernes niveau.
Tilgængelighed Vi ønskede at tale med Christoffer Petersen, fordi vi vurderede, at han havde den fornødne indsigt til at kvalificere vores dækning af EM i bordtennis på ekspertniveau. Desuden fik vi at vide af Dansk Bordtennis Union, at Christoffer ville stå til rådighed under slutrunden til netop disse opgaver.
Kompetence Christoffer Petersen udtaler sig med reel kompetence, da hans baggrund gør ham til bordtennisekspert, men han udtaler sig ikke på vegne af DBTU, hvorfor han ikke har formel kompetence.
Tendens Da Christoffer Petersen er tidligere spiller og desuden er ansat af DBTU, vil han muligvis tale danskernes niveau op for at skabe en hype om arrangementet. Det kan også være en faktor, at han kender flere af spillerne på holdet personligt fra sin egen tid på landsholdet.
Afhængighed Christoffer Petersen er som ansat ved DBTU selvfølgelig i en vis grad afhængig af arrangementets succes, men det er ikke vores indtryk, at han har udtalt sig med afsæt i sin ansættelse.
Repræsentativitet Christoffer Petersen fik titlen som dr.dk’s bordtennisekspert og kom på den måde til at repræsentere DR’s vurderinger udadtil.
Viljen til at svare Han var blevet stillet til rådighed af DBTU og havde derfor en stor vilje til at medvirke.
Motiv for at medvirke DBTU ville selvfølgelig gerne profileres i forbindelse med EM i bordtennis, hvorfor det selvfølgelig var gavnligt, at han optrådte i medierne som ekspert.
Ønske om at styre interview Det var vores indtryk, at Christoffer købte vores dagsorden og sjældent forsøgte at styre interviews i en bestemt retning.

 

 

 

One comment

  1. Pingback: Analyser | EM i Bordtennis 2012